Tabel definitioner

EKSAMENSDELRES_UNDERFAG_ARB
EKSAMENSDELRES_UNDERFAG_EA
CENTRALE_KVOTER
XPRS_INDBERETNINGSFRISTER
XPRS_KARAKTERSKALAER
XPRS_KARAKTERVERDIER
XPRS_KOMPETENCER
ELEVER_I_KVOTE
GRUNDLAG_FOR_KVOTE
LOKALE_KVOTER
OMSORG_BRUGT_BTR
OMSORG_RAADIGHED_BTR
SKOLEHJEMSKONTERINGER
AFTALER_I_KVOTE
BORNEOMSORGSTIMER
OVRIGE_PLACERINGER
PARAMETER
PARAMETERLISTER
PARAMETERTYPER
PARL_PARM
PAUSER
PERIODEOPGORELSER
PERIODEREKKEFOLGE
PERIODER_FOR_DS_AFDELINGER
PERIODER_FOR_UVMAFDELINGER
PERIODETYPER
PER_PERIODER
PERSONER
PERSONER_REVISIONSSPOR
PERSONLIGE_KVALIFIKATIONER
OKO_OPERATIONER
OKO_REGNSKABER
OKO_TRANS_LOG
OMSORGSDAGE
OPD_CENTRALE_TABELLER
OPGORELSESKALENDERE
OPGORELSESPERIODER
OPKREVNINGER
OPKREVNINGER_PR_RATE
OPKREVNINGER_REVISIONSSPOR
OPKREVNINGSBESTILLINGER
OPKREVNINGSLINIER
OPTAG
ORACLE_BRUGER_PROFILER
ORACLE_OBJEKTER
OSE_UDSTYR_FOR_EKSAMEN
OSE_UDSTYR_I_SKEMA
NORMJUSTERINGER
NORMJUSTERINGSTYPER
NORMPERIODER
NORMPERIODER_REVISION
NOTER
NOTETYPER
NS_DEBITOR_LOV_TAB
NS_KONTO_LOV_TAB
OBJEKT_AUTORISATION
OBJEKT_ROLLER
OBL_KODER
OBL_KODER_TMK
OFKR_DETAIL
OFKU_KREDITOR
OFOD_DETAIL
OFOU_MASTER
OFPK_DETAIL
OKKO_POST
OKO_KOER
OKO_KO_FOR_OPERATION
O_KONTO_I_SATSBEREGNINGER
MEDARBEJDERUDDANNELSER
MENUTRE
MINUTNORMER_AKTIVITETER
MINUTNORMER_FAG_UDD
MINUTNORMER_PLANAKTIVITETER
MINUTNORMER_UDDANNELSESGRUPPE
MODTAGELSE_LOGBOGER
MODULBLOKKE
MODULER
MODUL_WEBKALD
MONITOR_SKOLER
MULIGE_KOMMUNIKATIONSPARTN_FOR
NIVEAUER
NIVEAUTYPER
NOGLETYPER
GRUNDDATA_FORMAL
GRUNDDATA_UVM_FAG
GRUNDLAG_FOR_BOOKING
GRUNDLAGSLINJER
GRUNDTYPER
DEBITORER
DEBUG_GLOBALS
DELINGSPERIODER
DRIFTSFORMER
DS_AFDELINGER
XPRS_KOMPETENCER_FAG
XPRS_LOKAL_CENSORKOMPETENCER
XPRS_MUNDTLIGEPROVER
XPRS_PROVEFAG
XPRS_PROVEOMRADER
XPRS_PROVEOMR_UDD
XPRS_PROVEPLAN_CENSOR_BTR
XPRS_PROVEPLAN_ELEVER_BTR
XPRS_PROVEPLAN_LERER_BTR
XPRS_PROVEPLAN_PROVER_BTR
XPRS_PROVER
XPRS_PROVETERMINER
XPRS_REGELGRUND_FAG
XPRS_REGELGRUNDLAG
XPRS_REGELGRUND_UDD
XPRS_SKOLEAAR
XPRS_SKRIFTLIGEPROVER
EASY_ORACLE_BRUGERE
EASY_ORACLE_BRUGERE_UDDANNELSE
EASY_O_TIMER
EASYO_UDSTYR_FOR_LOKALER
EASY_P_AFSLUTNINGSARSAGER
EASY_STATUS
EFTERUDDANNELSESUDVALG
EKSAMENSBEGIVENHEDER
EKSAMENSDAGE
EKSAMENSDB_HAENDELSER
EKSAMENSDB_HISTORIK
EKSAMENSDELRESANKAR_ARB
EKSAMENSDELRESULTATER_ARB
EKSAMENSDELRESULTATER_EA
EKSAMENSMARK_PA_SKHP
XPRS_CENSORKAPACITETER
XPRS_CENSORKOMPETENCER
XPRS_CENSORMODER
XPRS_COSA_FORMAL
XPRS_DIVERSE_KODER
XPRS_EVALUERINGSFORMER
XPRS_FAG
XPRS_FAG_FAGGRUPPERINGER
XPRS_FAGGRUPPERINGER
XPRS_FAG_UDD
XPRS_FASTE_UNDERFAG
TYPEKARTOTEK
PERSON_FILER
EKSAMENSMARK_REVSPOR
EKSAMENSOMRADER
EKSAMENSOMRADER_FOR_UDD
EKSAMENSRESULTATER_ARB
EKSAMENSRESULTATER_EA
EKSAMENSSAMMENFALD
EKSAMINATORER
EKSAMINATOR_FOR_ELEV
EKSDB_KAR_HENDELSER
EKSDB_KAR_HISTORIK
VIDEREDISTRIBUTIONER
VINDUES_STATISTIKKER
VIRKSOMHEDER
VISKVALITET_AKTI_FAG_LRST
VISKVALITET_AKTIVITETER
VISKVALITET_FAG
VISKVALITET_LERESTEDER
UDVEKSLINGSTYPER
UL_DAN_W025
UL_PWD
UNDERVISNINGSFORLOB
UNDERVISNINGSKOMPETENCER
UNDERVISNINGSMATERIALER
UVM_AFDELINGER
UVM_FAG
UVM_FAG_KONTERINGER
UVM_FAG_MALTYPER
VARIGHEDSUAFHENGIGE_TILSKUD_FU
VARIGHEDSUAFH_TILSKUD_AU_AMU
VENTELISTER_FOR_AU
VENTELISTER_FOR_FULDTIDSUDDANN
VERELSER
VERKSTEDER
TVUNGNE_PROVER
TVUNGNE_PROVER_PA_FAG
UDBUDSGODKENDELSER
UDBUDSGODKENDELSER_REVSPOR
UDDANNELSER
UDDANNELSESGRUPPER
UDDANNELSESRETTEDE_OMRADEFAG
UDGAEDE_MATERIALER
UDLEVEREDE_NOGLER
UDLEVEREDE_PLANER
UDL_PLAN_HONOREREDE_TIMER
UDL_PLAN_TIMEPOSTER
UDSKRIFTSHOVED_TEKST
UDTRUKNE_PRIOLISTER_HOLDPSEC
UDTRUKNE_PRIOLISTER_SKOLESPEC
UDVALG
TAKSONOMIVERDIER
TELLEPERIODER
TIDSSTYREDE_FAGOPLYSNINGER
TILLEGSTAKST_LEKTIONER
TILPASSET_DUPLIKER_DATAPOST
TILSKUDSMERKEKOMBINATIONER
TILSKUDSMERKER
TILSKUDSMERKER_TILSKUDSMERKEKO
TILSTEDEDAGE
TILSYN_FOR_LOKALER
TIMEGRENSER
TIMEPOSTER
TIMEPOSTREVISIONSSPOR
TIMER_PA_OVRIGE_AKTIVITETER
TRIMME_OPLYSNINGER
STATUSFORLOB_DATAAFSENDELSER
STATUSFORLOB_DATAMODTAGELSER
STATUSFORLOB_FOR_UDVEKSLINGSTY
STUDIERETNINGER
STUDIERETNINGSFAG
STUDIESTART
SYNO_LOG
SYSTEM_LUK_OG_ABEN
TAKSONOMIER
SPECIALER_TIL_SPECIALER
SPECIALER_UVM_FAG
SPECIALINSTALLATIONER
SPECIALINST_I_LOKALE
SPROG
STA_BIDRAG
STATISTIK_AFHENTNINGER
STATISTIKMERKEKOMBINATIONER
STATISTIKMERKER
STATISTIKMERKER_STATISTIKMERKE
SKOLEFORLOBSKONTI
SKOLEGODKENDELSER
SKOLEGRUPPER
SKOLEHJEMSAFDELINGER
SKOLEHJEMSELEVER
SKOLEPERIODER
SKOLER
SKOLER_I_SKOLEGRUPPE
SKRIFTLIGE_EKSAMENSTIDSPUNKTER
SLETTE_JOBS
SORTERINGER
SOSU_PRAKTIK
SOSU_SKOLEOPHOLD
SOSU_STAT_DATAMODTAGELSER
SPECIALER
SELSKABSFORMER
SET_UDLAN
SIDST_KORT
SKEMABEGIVENHEDER
SKEMABEGIVENHEDER_LAAS
SKEMAKLADDER
SKEMA_PR_UGEDAG
SKEMAROLLER
SKEMAROLLETYPER
SKEMASAMMENFALD
SKOLEDAGE
SKOLEDAGE_FOR_EKSTERNE_BOOKING
SKOLEDAGSKALENDERE
SKOLEFAG
SKOLEFAG_PA_HOLD
SKOLEFAG_PA_HOLD_KONTI
SKOLEFAG_PA_HOLD_PERIODER
SKOLEFAG_PA_HOLDPLACERINGER
SKOLEFAG_PA_HOLDPLACERINGER_RE
SKOLEFAG_PA_HOLD_PLADSER
SKOLEFAG_PA_IV_AKTIVITETER
SKOLEFAG_UDBUD
SKOLEFAG_UDBUD_PERIODER
SKOLEFAG_UDBUD_PLADSER
SKOLEFORLOB
RINGESYSTEMER
ROLLE_PASSWORDS
SAE
SAET
SAMMENHENGENDE_FORLOB
SCL_LONKODER
SCL_PERSONALEKATEGORIER
SCL_STILLINGSKODER
SDFE_KALDAG
PRIOLISTER_HOLDSPEC
PRIOLISTER_SKOLESPEC
PRIV_PUB_TMP
PROJEKTOMRADER
PROJEKTTITLER
PROJEKTTITLER_FOR_KARAKTERER
PROJEKTTITLER_FOR_SKPH
REGELGRUNDLAG
REGELGRUNDLAG_FAG
REGELGRUNDLAG_FOR_UDDANNELSER
RESFORM_SKOLEFAG_REVISIONSSPOR
RESULTATFORMER
RESULTATFORMER_SKOLEFAG
RESULTATFORMER_UVM_FAG
REVIBRGR_REVIEOB
CENSORAUTORISATIONER
CENSORER_CENTRALE
CENSORER_LOKALE
CENSOR_FOR_ELEV
CENSORKOMPETENCER_CENTRAL
CENSORKOMPETENCER_LOKALE
CENSORKOMPETENCER_MEDARBEJDER
CENSOROPLYSNINGER
CENSORTILKNYTNINGER
CENTRALE_AFGANGSARSAGER
CENTRALE_PERSPEKTIVER
COSA_FORMAL
CPR_SLETTET_MANUELT
CREATE$JAVA$LOB$TABLE
AC_SATSER
ADGANGSVEJE
ADVISERINGER
AE_BIDRAG
AE_BIDRAG_SKOLEPRAKTIK
AE_INDBERETNINGSPERIODER
AE_REKVIRENTER
AE_REKVIRENT_KONTI
AE_REKVIRENTTYPE_KONTI
AE_REKVIRENT_TYPER
AER_INDBERETNINGSPERIODER
AER_INDB_INDBERETNINGSPERIODE
AERPERIODER
AFDELINGER_FOR_MEDARBEJDERE
AFDELING_MEDA_PERIODE
AFGANGSARSAGER
AFHOLDELSESFORMER
AFSENDELSE_LOGBOGER
AFSPADSERING
AFTALEANSVARLIGE
AFTALEOPLYSNINGER
AFTALER
AFTALE_TYPER_AER
A_KASSER
AKKORDER
AKKORDFORDELINGER
AKTIVITETER
AKTIVITETER_I_EKSAMENSBEGIV
AKTIVITETER_I_SKEMA
AKTIVITETER_UDBUD
AKTIVITETER_UDBUD_ANNULLEREDE
AKTIVITETER_UDBUD_INFO
AKTIVITETSGRUPPER
AKTIVITETSKONTI
AKTIVITETSNOTER
AKTIVITETSPLACERINGER
ALDERSTILLEG
AMS_KVARTALSPERIODER
AMS_MANEDSPERIODER
AMU_AFHOLDELSESFORMER
AMU_BEVISLINJER
AMU_BIDRAG
AMU_FORLOBSSTRUKTUR
AMU_HOLDIDENTER
AMU_KONTERINGER
AMU_KURSISTER
AMU_KURSUSTYPER
AMU_LOGLINJER
AMU_MODULER
AMU_REGLER
AMU_REKVIRENTER
AMU_REKVIRENTKONTI
AMU_TELLEPERIODER
AMU_TILLEGSTAKSTER
AMU_TILSTEDEDAGE
ANDRE_KARAKTERER_MERITTER
ANSETTELSESFORHOLD
ANSETTELSESFORHOLD_FOR_EKSAMEN
ANSETTELSESFORHOLD_I_SKEMA
ANSETTELSESFORHOLD_SCL_OPLYSNI
ANSETTELSESFORHOLD_SKOLE_OPLYS
ANSETTELSESFORHOLD_SKOLE_REVIS
ANSETTELSESFORHOLDSNOTER
ANSVARSOMRADER
ANTAL_I_AKTIVITETSSAET
APS_OPERATIONS
ARBEJDSTIDSAFTALER
ARRANGORER
AU_BIDRAG
AU_BIDRAG_HELP
AUFGRUPPE_AMU_KURSUSTYPER
AUFGRUPPE_FINANSAR
AUFGRUPPER
AUFGRUPPE_UVM_FAG
AUT_CALL_FORMS
AU_TELLEDATOER
AU_TELLEDATO_HELP
AU_TELLEPERIODE_KRYDS
AU_TELLEPERIODER
AUTO_JOB
AUTO_JOB_PARAMETRE
AUTORISATION
AUTORISATION_BRUGER_AKTGRUPPE
AU_UDDANNELSER_UVM_FAG
BASIS_PARAMETRE
BATCHJOBS_FOR_UDVEKSLINGSTYPER
BAU_DEBUG
BELASTNINGSTILLEG
BEREGNINGSTYPER
BESTILLINGS_PARAMETRE
BESTILLINGS_STATISTIKKER
BESTILTE_JOBS
BESTILTE_JOBTRIN
BETALINGSGRUNDLAG
BEVISER_TIL_ELEVPLAN
BEVISLINJER
BIDRAGSPERIODE
BILAGSNUMRE_FOR_INDBERETNINGST
BILLEDER
BILLEDER_WORKTABEL_BTR
BLANKETER
BONUS_A_REGULERINGER
BOOKINGER
BOOKINGOPKREVNINGER
BRANCHER
BRUGERGRUPPER
BRUGER_INFO
BRUGER_TRIMME_OPLYSNINGER
BTYPE_GTYPE_TMERKER
BUDGETTERET_OPTAG
BUDGETTIMER
BUFFERTIMER
BYGNINGER
BYGNINGSKARAKTERISTIKA
PERSONPERSPEKTIVER
PERSPEKTIVER
PLADSBOOKINGER
PLADSER
PLADSGEBYRER
PLANAKTIVITETER
PLANAKTIVITETER_AKTIVITETER
PLAN_HONOREREDE_TIMER
PLANTIMEPOSTER
POPUPMENU_ITEMS
POPUPMENUS
POSTNR
PRINTERE
PRINTERE_PRINTERSERVERE
PRINTERSERVERE
PRIOLISTE_LINIER_HOLDSPEC
PRIOLISTE_LINIER_SKOLESPEC
EKSTERN_BOOKING_OPKREVNINGSGRU
EKSTERNE_FORLOBSPLACERINGER
EKSTERNE_HOLDPLACERINGER
EKSTERNESKOLEFORLOB
EKSTERNE_TELLEPERIODER
EKSTERNE_VERELSESBOOKINGER
EKSTERN_NOTETYPE
EKSTERNT_FRAVER
EKSTERNT_SKOLEFAG
EKSTRA_PRIVS
ELEVAFDELINGER
ELEVBOOKINGER
ELEVER
ELEVER_I_EKSAMENSBEGIVENHEDER
ELEVER_INDBAKKE
ELEVFLYTNING_AFSENDTDATA
ELEVFLYTNINGER
ELEVFLYTNING_MODTAGETDATA
ELEVFLYTNINGSHISTORIK
ELEV_I_AER_PERIODER
ELEV_I_SKOLEFORLOB
ELEV_I_SKOLEPRAKTIK
ELEV_MED_XPRS_PROVER
ELEV_MED_XPRS_PROVER_BTR
ELEV_MED_XPRS_PROVER_DETAIL
ELEV_MED_XPRS_PROVER_DET_BTR
ELEV_MED_XPRS_PROVER_FAG_BTR
ELEVPLAN_LOGON
ELEV_REVISIONSSPOR
ELEVUDLAN_AFSENDTDATA
ELEVUDLANFAG
ELEVUDLAN_MODTAGETDATA
XPRS_STAMOPLYSNINGER
XPRS_UDDANNELSER
XPRS_UDMELDINGSFRISTER
XPRS_VERSIONER
DATAAFSENDELSER
DATADISTRIBUTIONER
DATAMODTAGELSER
ENDELIGE_INDBERETNINGER
EOB_BRGR
EOB_X_AFME
ESA_AKTIVITETSTYPER
ETP_BRUGBARE_SKHP
EUD_ELEV_UDTRAEKNINGER
EUD_UDTRAEKNINGSLISTER
EUF_HENDELSER
EVALUERINGSFORMER
FAGFORDELINGER
FAGKATEGORIER
FAGOPLYSNINGER_REVISIONSSPORS
FAG_PA_INDIVIDUEL_LISTE
FAMILIER
FAMILIE_RELATEREDE_OMRADEFAG
FAMILIER_HOVEDFORLOB
FEJL_I_XPRS_INDBERETNINGER
FILTRANSPORT_AFSENDELSER
FOLKESKOLER
FORLOBSGRUPPER
FORMALSEGENSKABER
FORMALSGRUPPER
FORVENTEDE_BOOKINGER
FORVENTEDE_EKSTERNE
FRAVER_FOR_ANSATTE
FRAVER_SKEMA
FRAVERSKODER
FRAVERSPROTOKOLLER
FRAVERSPROTOKOLLINIER
FRAVERSTYPER
FRAVER_UGER
FREMMEDSPROGSTEKSTER
FRIGIVELSESMARKERINGER
FRITAGELSER
FRITAGELSE_REVISIONSSPOR
FTP_FILER_UNDER_BEHANDLING
FTP_MODTAG_LOG
FULDTIDSUDDANNELSER_UVM_FAG
FUNKTIONER_FOR_UDVEKSLINGSTYPE
GEBYRER_PR_RATE
GEBYRTYPER
GFT_AERINDBERETNING_UD
GFT_ELEVINDBERETNING_UD
GRENSEFLADETABELLER
GRENSE_FOR_A_NIVEAU_FAG
GRUNDDATA
GRUNDDATA_AUFGRUPPER
GYLDIGE_SMK_PA_SKOLEPERIODE
GYLDIGE_TMK_PA_AU
GYLDIGE_TMK_PA_SKOLEPERIODE
GYMNASIALE_MERITTEKSTER
HJELPEAKTIVITETER_FOR_ANSATTE
HOJERE_NIVEAU
HOLDIDENTER
HOLD_INDBAKKE
HOLDPLACERINGER
HOLDPLACERING_REVISIONSSPORS
HONOREREDE_AC_TIMER
HONOREREDE_AC_TIMER_REVISION
HONOREREDE_TIMER
HONOREREDE_TIMETYPER
HONORERET_TIME_REVISIONSSPOR
IKKEAFSENDTEMAILS
INDBERETNINGSDATOER
INDBERETNINGSKLADDER
INDBERETNINGSTYPER
INDGANGE_OG_HOVEDFORLOB
INDGANG_SPECIALE_FAG
INDIVIDUELLE_EKSAMENSPLANER
INDIVIDUELLE_PRIOLISTER
INDIVIDUELLE_SATSER
INDSKRIVNINGSFORMER
IV_KURSISTER
JOBAFVIKLERE
JOBDEFINITIONER
JOBDEFINITION_JOBDEFINITION
JOBDEF_SORT
JOBPARAMETRE
JOBS_MED_UDSKUDT_OPRYDNING
JOBTRINDEFINITIONER
JORDBRUGSAKTIVITETER
JORDBRUGSKURSISTER
JUSTERINGER
KALENDERDAGE
KALENDERKVARTALER
KALENDERMANEDER
KALENDERUGER
KARAKTER_CENSORER_REVSPOR
KARAKTERER
KARAKTERER_CENSOR_LOKAL
KARAKTERER_MEDARBEJDERE
KARAKTERER_SLETTEDE
KARAKTERISTIKAFORBYGNINGER
KARAKTER_LERERE_REVISIONSSPOR
KARAKTERLISTELINIER
KARAKTERLISTER
KARAKTERLISTER_CENSOR_LOKAL
KARAKTERLISTER_MEDARBEJDERE
KARAKTER_REVISIONSSPOR
KARAKTERSKALA
KARAKTERTYPE
KARAKTERVARDI
KBR_HENDELSESKODER
KBR_HENDELSESTYPER
KLADDE_AFGR
KLADDEPLANER
KLASSIFIKATIONER
KLASSIFIKATIONER_UDDANNELSER
KLASSIFIKATIONSTYPER
KOMMUNEBREVE_UDBAKKE
KOMMUNEBREVS_HAENDELSER
KOMMUNER
KOMMUNIKATIONSFORMER
KOMMUNIKATIONSPARTNERE
KOMMUNIKATIONSSTATI
KONTAKTER
KONTAKTLERERE_FOR_PERSON
KONTERINGSFORMAL
KONTOBRO_OSE_NS
KONTODIMENSIONSBRO_OSE_NS
KONTROLSUMMER
KOT_ANSOGER_DELRES
KOT_GRUPPER
KOT_OPTAGELSESOMRADER
KOT_STATUSKODER
KOT_SVAR_ANSOGERE
KURSISTLEKTIONSBIDRAG
KURSUSONSKELISTE
KURSUSPLACERINGER
KURSUSTYPER_PA_KURSER
KVALIFIKATIONER
KVALIFIKATIONER_TIL_HOVEDFORLO
KVALIFIKATIONSKODER
LANDE
LEKTIONER
LEKTIONSREGLER
LERERARBEJDSTIMER_COSA
LERERARBEJDSTIMER_SKOLEPERIODE
LERERFRIHOLDELSER
LERESTEDER
LMS_AKTIVITETER
LMS_BRUGERE
LMS_SKOLEFAG
LMS_TILKNYTNINGER
LOG_CENSORINDLAESNING
LOG_LINIER
LOG_TAB_EXSKF
LOKALEAFDELINGER
LOKALE_AKTIVITETSTYPER
LOKALE_BEVISLINJER
LOKALEKARAKTERISTIKA
LOKALE_PR_DATO
LOKALER
LOKALER_FOR_EKSAMEN
LOKALER_I_SKEMA
LOKALER_LOKALEAFDELINGER
LOKALER_LOKALEKARAKTERISTIKA
LOKALER_NOGLETYPER
LOKALEROLLER
LOKALEROLLETYPER
LOKATIONER
LONFORDELINGSGRUNDLAG
LONFORDELINGSPOSTER
LONFORDEL_KLADDEPOSTER
LONFORDELT_RETTEARBEJDE
LONPOSE_DATA
LONPOSER
LONPULJE_SATSER
MAILMODTAGERE_DATAAFSENDELSER
MAILMODTAGERE_DATAMODTAGELSER
MAILMODTAGERE_FOR_INDBERETNING
MAILMODTAGERE_FOR_UDVEKSLINGST
MALPINDE
MASKEFAG
MATERIALE_BEHOV_PA_AKTIVITET
MATERIALE_I_DEPOT
MATERIALE_I_SET
MATERIALE_UDLAN
MEDARBEJDERE
MEDARBEJDERNOTER
MEDARBEJDERNOTETYPER